Transportförpackningar

  • Våra lösningar ger dig möjligheten att reducera förpackningskostnader genom att ersätta trä eller skivor med „bikakan” som kan återvinnas i 100%.
  • HMP designade och testade en universiell förpackningssystem för hushållsapparater.

Målmarknad

Husshållsapparater

Och teve utrustning

Bilindustri

Möbelindustri

Livsmedelsindustri

Flygtransport

ätliga trädgårdsprodukter och prydnadsväxter

Att ersätta frigolitprodukter

Pallar och vattenfasta förpackningar